Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2013

okhan

December 07 2012

okhan
4231 8914
Reposted byalfredowybamboszskullbunnie

September 30 2012

Walenie konia

Siedzi facet przed TV i wali konia. W pewnym momencie do pokoju wpada jego syn.
Ojciec niewzruszony, dalej robi swoje.
Syn: tato, tato, co ty robisz???
Ojciec: Nic synu, wale sobie konia.
Syn: ale tato, jak to?
Ojciec: Normalnie. Niedługo ty też będziesz tak walił.
Syn: Ale czemu?
Ojciec: Bo mnie już ręka boli.

September 28 2012

okhan
6422 c3bd
Reposted bysniegowymadness69noisetalesrollercoasterstrontheoristplsashthesplashhebiyamachannaMarkusBecoskidoyouspeakitpapraisedeadkarolskiAencristPsychoTheRapistfalling-into-oblivionpenguinfeetNorkNorkLattemakauenbarte9calineczkaNataszkacaptainfrogNickRivierafretkaharadaynasiUlanaXYkfiatiflederrattieecblackblubblediblubiurbblackcaeserero-NeopascalmhowieczkiniQudaciAc1dRa1npiscillaimposterregcordtrivetzachlannymaeiszwagierBincsmtutustrustno1bwahahahacalineczkaleszekzukowskifluoreszentbladziktekwojanimeacidcg44Krzychulecmonimich

September 13 2012

okhan
5548 8c95
okhan
5543 0b61

August 23 2012

okhan
6173 9027 500
guys, its time to embrace our curves
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viamaraskowa maraskowa
okhan
6557 89b2 500
slitheen <3
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viamaraskowa maraskowa
okhan
4486 a054
Reposted fromflaus flaus viamaraskowa maraskowa

August 09 2012

okhan
7292 3c07
okhan
3679 5b78 500
Reposted byMachelfourthaddictionjarlaxlelaletronriceballim-so-retardedcoffeebitchAkaielavatormietapieprzonaLightsaberseptemberdolldraugr

August 02 2012

okhan
8334 904f
okhan
4632 31e1 500
Reposted bycraigaeconsumrbitstackermikeybert
okhan

July 26 2012

okhan
2912 8422
okhan
0397 cb22
Reposted fromVergil Vergil viamaraskowa maraskowa

July 23 2012

okhan
2392 8baf
Reposted bycataractplushcthulhu

July 04 2012

okhan
Reposted bymichalcchowchowinezoltoskalattemerydocholeryatsumorisusansthebestnats

July 02 2012

okhan
Endlich. Die erste Homestory über Herrn Anonymous ist in der Gala! --
Reposted fromalphabet alphabet via8agienny 8agienny
okhan
6311 4e4b
Reposted fromcontroversial controversial via8agienny 8agienny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl